Hyvinvointi

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Kansanterveyden keskus pyrkii osaltaan antamaan ajankohtaista tietoa terveydestä, tekemään tiivisti yhteistyötä medioiden ja kuntien kanssa ja siten vaikuttamaan väestön arkipäiväisiin valintoihin.

Monikanavaisen terveysviestinnän päätavoite on tarjota hyvinvointi- ja terveystietoa mahdollisimman suurelle osalle alueen väestöstä. Siksi olemme mukana erilaisissa tapahtumissa, koulutuksissa, Semppi-terveyspistetoiminnassa – ja jatkossa yhä enemmän sosiaalisessa mediassa.

Kunnilla on paljon vaikutusta asukkaiden hyvinvointiin ja hyvinvoinnin tukemiseen. Rakennemuutosten myötä kuntayhteistyö on yhä merkittävämpi osa toimintaamme. Vaikuttamistyötä kuntiin teemme esimerkiksi lakisääteisen hyvinvointikertomustyön tukemisen avulla sekä järjestö-kunta-foorumeja kehittämällä.