Liikunta

Kari

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet liikunnan harrastamisen edistävän ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Väestön terveyden kannalta liikuntaa ja liikkumista tulee kuitenkin lähestyä kokonaisvaltaisemmin – tavoitteena enemmän liikuntaa, vähemmän istumista.

Kansanterveyden keskus on osaltaan vaikuttamassa pohjoiskarjalaisen väestön fyysisen aktiivisuuteen ja liikkumattomuuden ennaltaehkäisyyn. Terveysliikuntasuositukset ja tieto yksistään eivät saa ketään liikkumaan – tähtäimessä onkin yksilön arkiaktiivisuuteen vaikuttava muutos.

Pääsemme siihen tekemällä laajaa sidosryhmäyhteistyötä Pohjois-Karjalan kuntien sekä valtakunnallisten että alue- ja paikallisjärjestöjen kanssa. Koordinoimme esimerkiksi Karjalan liikuntatyöryhmän ja Työhyvinvoinnin Pohjois-Karjalan alueverkoston toimintaa sekä olemme Ikäinstituutin kummiorganisaatio ikääntyvien terveysliikunnan edistämistoimissa.

Kari Hyvärinen, yhteistyökoordinaattori