Kohti savuttomuutta

netti-semppi-0004

Kansanterveyden keskus edistää omalla toiminnallaan tupakkalain tavoitetta Savuton Suomi 2030. Olemme mukana kansallisella tasolla valmistelemassa Raha-automaattiyhdistyksen kanssa järjestöjen Savuton Suomi 2017-2020 –ohjelmaa. Järjestöjen Savuton Suomi 2017 – 2020 verkoston toimenpiteet kokoavat yhteen eri järjestöjen hankkeet, joilla edistetään tupakkalain tavoitetta Savuttomasta Suomesta.

Maakunnallinen järjestöjen ja julkishallinnon edustajista koostuva Savuton-työryhmä toimii aktiivisesti maakunnan alueella. Työryhmä toteuttaa maakunnan alueella savuttomuutta tukevia tapahtumia ja viestittää positiivisella tavalla savuttomuudesta.

Molemmissa toiminnoissa on tavoitteena lisätä tietoisuutta nikotiini- ja tupakkariippuvuudesta ja sen seurauksista, ehkäisemällä nuorten nikotiini tuotteiden käyttöä ja käytön aloittamista ja tukea nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

Toiminnan kohderyhminä ovat varusmiehet, tupakkatuotteiden ostajat ja välittäjät, tupakoivat aikuiset, nuoret ja työryhmän jäsenten taustaorganisaatiot.

Kiinnostu