Päihteettömyys

Eeva

Päihteettömät elintavat suojaavat niin yksittäisen ihmisen kuin hänen lähipiirinsä terveyttä ja hyvinvointia. Aikuisten päihteettömyys toimii esimerkkinä lasten ja nuorten asenteille päihteisiin.
Kansanterveyden keskus edistää savuttomuutta koordinoimalla maakunnallista savuttomuus-työryhmää, joka levittää tietoa ja toimintamalleja savuttoman toimintakulttuurin lisäämiseksi. Osallistumme myös vuosittaisen valtakunnallisen Lopeta ja voita –kilpailun järjestämiseen. Meillä on edustus Pohjois-Karjalan päihdetyön verkostossa, joka välittää ajankohtaista tietoa alkoholista ja muista päihteistä alan ammattilaisille ja väestölle. Järjestämme aiheista myös koulutuksia ammattilaisille.
Tapahtumissa ja tilaisuuksissa tavoitamme väestöä nuorista ikäihmisiin ja kannustamme heitä miettimään omaa asennettaan päihteisiin ja arvioimaan omia elintapojaan suhteessa päihteisiin.

Eeva Ruutiainen, terveyden edistämisen suunnittelija