Pohjois-Karjala projekti

Pohjois-Karjalalla on merkittävä asema suomalaisen ja kansainvälisen kansanterveystyön historiassa. Vuonna 1972 aloitettu Pohjois-Karjala projekti oli kansainvälisestikin katsoen ensimmäinen yhteisötason terveysohjelma sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi. Toiminta pohjautui vahvaan tutkimustietoon ja tukeutui väestön omaan osallistumiseen.

Yhteisötason terveysohjelma muodostuu toisiaan täydentävistä osista ja laajasta yhteistyöstä. Pohjois-Karjalan väestön terveydentilan paranemisen taustalla on ollut väestön osallistuminen, suunnitelmallinen, teoriaan pohjautuva ja joustava ohjelman toteutus sekä laaja ja hyvä yhteistyö eri tahojen kesken.

Pohjois-Karjalan kokemukset ja tulokset tukevat ajatusta, että hyvin suunnitellulla ja systemaattisella yhteisötason terveysohjelmalla voidaan edistää terveyttä.

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus jatkaa Pohjois-Karjala projektin työtä terveyden edistämisen tehostamiseksi Pohjois-Karjalassa. Yhteistyötä kansallisella tasolla ja kansainvälisesti tehdään aktiivisesti.