Strategia

Strategia

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen tavoitteena on, että Pohjois-Karjalasta tulee terveysmaakunta. Tämä toteutuu, kun:

1. Päättäjien terveystietoisuus on korkealla tasolla, terveysvaikutukset huomioidaan päätöksenteossa ja toimijat ovat sitoutuneita ja terveyden edistäminen näkyy strategioissa ja toimintaohjelmissa.
2. Väestön terveysosaaminen on hyvä ja tämä näkyy terveyskäyttäytymisessä myönteisenä riskitekijämuutoksena, tautitilanteessa ja terveyserojen kaventumisena.
Edellä mainittujen asioiden toteutumista tuetaan tiedon tuotannolla, viestinnällä sekä seurannalla ja arvioinnilla.

Kansanterveyden keskuksen tavoitteena on keskeisten kansantautien ehkäisy, väestön
terveyden edistäminen ja toiminnan tulosten kansallinen ja kansainvälinen hyödyntäminen.

Tämän saavuttamiseksi kansanterveyden keskus:

1. Edistää terveitä elämäntapoja ja toimintaa, joka pyrkii ehkäisemään keskeisiä kansantauteja.
2. Kehittää tautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen toimintamuotoja.
3. Tuottaa ja välittää viestintä-, koulutus- ja konsultaatiopalveluja.
4. Edistää kansantautien ehkäisyyn liittyvää tutkimustoimintaa sekä tuottaa ja välittää uutta tutkimustietoa.
5. Edistää terveyteen liittyvän lähialueyhteistyön koordinaatiota.
6. Kehittää ja tukee eri tahojen alueellista terveysyhteistyötä sekä edistää kansanterveyttä tukevaa julkista päätök-sentekoa.
7. On yhteistoiminnassa sellaisten valtakunnallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, joiden toiminta voi edistää kansanterveyttä.
8. Järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia sekä terveyden edistämiseen liittyviä tapahtumia.