Kansanterveys

Toiminta


Toiminnan painopisteet vuonna 2013

Kansanterveyden keskuksen toiminnan painopisteet vuonna 2013 ovat:

  • Terveysmaakunta-tavoitteen edistäminen kehittämällä verkostoyhteistyötä huomioiden monialaisuus ja erityisesti 3. sektori. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyön tiivistämistä kuntien ja kunnallisten organisaatioiden kanssa ja monikanavaisen terveysviestinnän tehostamista.
  • Toimintakokonaisuuden hallinta ja kehittäminen kansallisten linjausten ja oman strategian mukaisesti.