Kansanterveys

Diabetesprojektit

PKDehko – Pohjois-Karjalan diabetesehkäisyhankkeen käynnistäminen -hanke

  • Hanke toteutettiin 1.1.-31.12.2007 EAKR-rahoituksella.
  • Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda tehokas ja vaikuttava maakunnallinen diabeteksen ehkäisyohjelma vuosille 2008 – 2012. Tulevassa Pohjois-Karjalan diabetesprojektissa keskitytään tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

Tässä projektissa tavoittena oli lisätä väestön tietoisuutta tyypin 2 diabeteksesta sekä kehittää perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon ennaltaehkäisyn toimintamallit, joilla tunnistetaan tyypin 2 oireettomassa vaiheessa olevat riskihenkilöt. Näillä toimilla vähennetään diabetekseen sairastumista ja esiintyvyyttä pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena väestöstrategiassa on:

  • tietoisuus diabetesriskistä lisääntyy (suoraan väestöön, päättäjiin ja eri toimijoihin kohdistuva tiedottaminen)
  • väestön elintavat (ravitsemus, liikunta ja painonhallinta) muuttuvat terveellisempään suuntaan
  • muutoksen myötä diabeteksen yleistyminen vähenee pitkällä aikavälillä.

Tavoitteena korkean riskin strategiassa oli:

  • tunnistaa tyypin 2 diabeteksen korkeassa riskissä olevat henkilöt
  • luoda maakunnan alueelle yhteinen toimintamalli (palveluketju) tyypin 2 diabeteksen korkeassa riskissä olevien tunnistamisesta, ohjauksesta ja interventioista
  • hankkeen aikana perustaa neljä osa-aikaista diabeteshoitajan tointa.

Pohjois-Karjalan diabetesprojekti

Pohjois-Karjalan Diabetesprojektin käynnistämishanke toteutettiin 1.1.2008-31.3.2009. Projektia rahoitti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kehittämisrahalla, P-KSSK kuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus.