Kansanterveys

Erityisliikunnan kehittämishanke ERIKA

ERIKA-hanke toteutettiin Keski-Karjalan seutukunnassa vuosina 2004-2006. Hanke toteutettiin ESR-rahoituksella.

Kehittämishankkeen kokonaistavoitteena oli kehittää seutukunnallista ja kuntien sisäistä yhteistyötä koulutuksen, konsultoinnin ja tiedonvälityksen keinoin. Erityisesti hankkeessa korostettiin kunnan eri toimialojen ja järjestöjen välistä yhteistyötä yhtenäisen erityisliikunnan palveluketjun luomiseksi.

Keskeiset tavoitteet olivat:

  • Edistää seutukunnallisen yhteistyön muodostumista osana uutta työskentely- ja oppimismallia (SELO=seutukunnallinen erityisryhmien liikunnan ohjausryhmä)
  • Soveltaa uutta kuntakohtaista toimintatapamallia (ELO=erityisryhmien liikunnan ohjausryhmä)
  • Edistää erityisryhmien liikuntakulttuuria ja liikuntatoimintaa tiedonvälityksellä ja koordinoimalla
  • Edistää välillisiä työllisyysvaikutuksia henkilöstön osaamistason kohottamiseksi ja työssä oppimisen edistämiseksi