Kansanterveys

HUOMIO PAINOON! -Painonhallintaprojekti

Hanke toteutettiin vuosina 2003 – 2008 Pohjois-Karjalan alueella RAY-rahoituksella.

Painonhallintaprojektin tavoitteena oli painonhallinnan edistäminen väestötasolla, tiedon lisääminen keskeisten kansanterveysongelmien kuten diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän riskeistä ja liikapainon yhteydestä niihin sekä liikapainon ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista ja keinoista.

Hanke toteutettiin yhteisölähtöisesti painonhallintaryhmien kautta. Ympäri maakuntaa koulutettiin maallikkovertaisohjaajia painonhallintaryhmien ohjaajiksi. Vertaisohjaaja – toimintamallissa saavutettiin suuri joukko väestöä ja siinä ryhmän tuki toimi voimavarana painonhallinnan ja elämäntapamuutosten opettelussa. Hanke järjesti myös painonhallintaan liittyviä luentoja, koulutus- ja yleisötilaisuuksia yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.