Kansanterveys

Joste-hanke

Joste – Terveyden edistäminen ja ehkäisevän työn tehostaminen Joensuun seudulla

Hanke toteutettiin Joensuun seudulla (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä, Outokumpu, Eno, Ilomantsi, Polvijärvi) 1.2.2007-31.12.2008.

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää uusi seudullinen toimintamalli, joka nivelletään osaksi kuntien normaalia ehkäisevää toimintaa ja terveyden edistämistyötä. Toiminta rakentui Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Joensuun seudun kuntien yhteistyölle.

Hanke huomioi 2000-luvun kehityssuunnat, joita olivat väestö- ja asiakaslähtöisyys, laajojen kokonaisuuksien arviointi, toimivien ketjujen rakentaminen sekä menetelmien, tulosten ja prosessien arvioitavuus. Edellä mainittuihin ikäryhmittäisiin haasteisiin (lihavuus, alkoholin lisääntyvä käyttö, inaktiivisuus jne. terveys- ja hyvinvointiongelmineen) vastaaminen edellyttää monen eri tason terveysosaamista.

Osaamisalueita olivat:

  1. Strateginen osaaminen: suunnittelu, päätöksenteko, terveystietojen seuranta ja käyttö.
  2. Yhteisöjen osaaminen: terveyden ympäristöt, kuten työpaikat, koulut, päivähoito.
  3. Ammatillinen osaaminen: ammatillinen kasvu ja uudistuminen.
  4. Väestön osaaminen: arjessa eläminen, vastuullisuus, valinnat ja autonomia.

Hanke toimi osana itäsuomalaista terveyden edistämisen toimintamallia ja oli kumppanuushanke, jossa hallinnoivan tahon, Joensuun kaupungin, ja Joensuun seudun kuntien kumppanina oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, joka vastasi hankkeen käytännön toteutuksesta laaditun hankesuunnitelman puitteissa.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän työn uusi seudullinen malli/toiminta, jossa toimitaan väestölähtöisesti yli hallintokunta-, sektori- ja kuntarajojen.
  2. Terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma vahvistuu kuntien päätöksenteossa.
  3. Uudet terveyden edistämisen työvälineet (esim. Terveysresepti, Lasten ja nuorten hyvinvoinnin polut) otetaan käyttöön ja niitä kehitetään edelleen.
  4. Joensuun seudun väestön terveyskäyttäytyminen (em. haasteet lihavuus, alkoholin lisääntyvä käyttö, inaktiivisuus jne.) muuttuu suotuisaan suuntaan, terveydentila ja hyvinvointi paranevat.