Kansanterveys

KEHYs

Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhtenäiset käytännöt -hanke

Hanke toteutettiin 1.9.2009-31.12.2010 Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.

KEHYs hankkeessa kehitettiin edelleen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksessa osana Itä-Suomi -ohjelman makrohanketta (M11: Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin itäsuomalainen polku) tehtyä hyvien käytäntöjen kuvausjärjestelmää ja siihen liittyvää käytäntöjen koontipaikkaa, käytännepankkia.

Tavoitteena oli:

  • Väestöterveyden edistämisen hyvän käytännön määrittely
  • Luoda yhtenäisyyttä kansansairauksiin liittyvässä terveyden edistämisessä (KysErva–aluella)
  • Hyvien käytäntöjen kokoaminen, kuvaaminen ja levittäminen.

Tavoitteena ei ollut kerätä pelkästään jo varsin valmiiksi hiottuja käytäntöjä, vaan päästä käsiksi myös pienempiin, käytännön työssä hyviksi koettuihin toimintatapoihin, jotka voivat levitessään ja kehittyessään muodostua varsinaisiksi hyviksi käytännöiksi.

Hanke oli rahoitettu EAKR-rahalla ja kuntarahoituksella, joka kerättiin hankkeen toiminta-alueen kolmen sairaanhoitopiirin (Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) kautta.