Kansanterveys

Kouluikäisen hyvinvoinnin polku terveyden edistäjänä -hanke (2007-2009)

Kouluikäisen hyvinvoinnin polku terveyden edistäjänä oli vuoden 2007 alussa käynnistynyt STM:n rahoittama lasten ja nuorten terveyden edistämisen hanke. Hankkeen painopisteenä oli erityisesti kouluikäisten lasten ja nuorten sosiaalisen terveyden edistäminen sosiaalisia tukiverkostoja vahvistamalla. Sosiaalisten tukiverkostojen vahvistamiseksi Pohjois-Karjalan kuntiin ja laajemmin Itä-Suomeen levitettiin Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polun mallia.

Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin polku on kehittyvä ja muuntuva poikkihallinnollinen terveyden edistämisen työväline, jonka avulla kunnissa kartoitettiin kuntien, valtion, järjestöjen ja seurakuntien tarjoamien lapsiperhepalveluiden nykytila ja kehittämishaasteet.

Hyvinvoinnin polun tavoitteena oli:

  • Antaa kokonaiskuva kunnan/seutukunnan lapsiperhepalveluista.
  • Auttaa luomaan toimiva poikkihallinnollinen ja monitoimijainen yhteistyöverkosto palveluiden kehittämiseksi.
  • Välittää tietoa eri sektoreiden lapsiperhepalveluiden työntekijöille, suunnittelijoille ja päättäjille sekä perheille palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta, kehittämishaasteista ja palve-luiden kustannuksista.
  • Lisätä keskustelua toimijoiden, päättäjien ja palveluiden käyttäjien välillä palveluiden kehit-tämiseksi.
  • Sovittaa yhteen kuntien, valtion, seurakuntien ja järjestöjen toimintoja.

Hyvinvoinnin polun oheistuotteena hankkeessa kehitettiin myös muita lasten ja nuorten terveyden edistämisen työvälineitä. Hankkeen toiminta perustui poikkihallinnolliseen ja monitoimijaiseen (kuntien eri palvelualojen, seurakuntien, järjestöjen, poliisin, vanhempien, lasten ja nuorten edustajat) työryhmätoimintaan kunnissa, jota hankekoordinaattori koordinoi.