Kansanterveys

Kunto- ja terveysparkit

Kuntoparkki – Kunnon vuoksi

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen tuotti KUNTOPARKKI-KUNNON VUOKSI -palvelua Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille.

Kohderyhmänä oli Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat, joille palvelukeskuksessa oli laadittu suunnitelma, jonka yhtenä osana oli kunnon kohottaminen, elämätapojen muutos, jaksaminen ja itsestä huolehtiminen. Tavoitteena hyvä kuntoisuus ja hyvä olo.

Kuntoparkki-ohjemaan sisältyivät kuntotestaukset ja laboratoriokokeet sekä kaikille sopivaa terveysliikuntaa, liikunnallisia harjoitteita, retkiä, tutustumiskäyntejä, tietoiskuja ravinnosta ja terveydestä, kunnon hoitamisesta sekä elämänhallinnasta. Lisäksi muuta mukavaa virkistystä ja vaihtelua arkeen, huomioiden ryhmän toiveet.

Osallistuja sai:

 • ilmaisen monipuolisen kurssin
 • kuntotestit alussa ja lopussa
 • laboratorimittaukset
 • ilmaisen ja ravitsevan lounaan
 • pitkämatkalaisilla matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan
 • tukea, ohjausta ja neuvontaa puolen vuoden ajan
 • uusinta tietoa terveyteen liittyvistä asioista
 • uusia kokemuksia ja ystäviä
 • vaihtelua arkeen
 • mielen virkistystä, kunnon kohentumista

Terveysparkki

Työterveyden kohentaminen – pienryhmäpalvelu
Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen tuottamaa TERVEYSPARKKI-palvelua tarjottiin Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksen asiakkaille.

TERVEYSPARKKI-toiminnan tavoitteena oli auttaa yksilöä kohentamaan ja ylläpitämään omaa työ- ja terveyskuntoaan. Ohjelmaan sisältyi terveys- ja kuntokartoitukset, keskusteluja ja tietoiskuja ravinnosta, terveydestä, terveysliikunnasta ja elämänhallinasta sekä lääkärintarkastus. Lisäksi oli ohjattua kuntoilua, retkiä ja virkistystoimintaa pienryhmässä sekä ohjausta omatoimiseen kuntoiluun, elämänhallintaan.

Osallistuja sai:

 • Terveys – ja kuntokartoituksista alku- ja lopputilanteen ja laboratoriotulokset, henkilökohtaisen palautteen ja kunnonkohotusohjelmat sekä uusinta tietoa ja materiaalia terveyden ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen.
 • Tukea, ohjausta ja neuvontaa ½ vuoden ajan.
 • Kokoontumiskerroilla aterian ja välipalan.
 • Pitkämatkalaisille matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan.
 • Terveysparkki-työterveyden kohentaminen -pienryhmäpalvelu oli osallistujalle ilmainen.