Kansanterveys

PLUSSA – Työttömän työnhakukunto 2005-2007

Pohjois-Karjalan maakunnan alueella toteutetun PLUSSA – Työttömän työnhakukunto 2005 – 2007 projektin rahoitti RAY. Kohderyhmänä olivat maakunnan alueella asuvat 45 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat, joille projektiin osallistuminen antoi mahdollisuuden elämäntilanteen kohentamiseen ja tasapainottumiseen.

PLUSSA – Työttömän työnhakukunto 2005 – 2007 projektin päämääränä oli työttömien terveys- ja kuntohuollon mallitus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja menetelmien kehittäminen sekä terveyserojen kaventaminen.

Tavoitteet ja tehtävät:

  1. Projektin tavoitteena oli tarjota projektiin osallistuville pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus kunto- ja terveyskartoitukseen
  2. Antaa tietoa, taitoa ja välineitä terveyskunnon kohentamiseen, työ- ja toimintakyvyn kehittämiseen, terveiden elämäntapojen omaksumiseen, motivoitua omasta itsestä huolehtimiseen sekä sosiaalisten taitojen ylläpitoon.
  3. Kehittää ja ylläpitää terveyttä ja työnhakukuntoa sekä osoittaa sen merkitys yksilön elämänlaadussa ja itse työnhaussa.