Kansanterveys

Puhtia päiviin 2004-2006

Puhtia päiviin – Ikääntyvien terveysliikunnan ja toimintakyvyn tukemisen kokeilu- ja kehittämishanke Pohjois-Karjalassa

PUHTIA päiviin -hanke toteutettiin vuosina 2004-2006 ensin pilottina Pyhäselän kunnassa ja laajentuen sitten Kiteen, Kontiolahden, Liperin ja Rääkkylän kuntiin. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitys-rahasto EAKR.

Kehittämishankkeen tavoitteet:

  1. Edistää yli 60-vuotiaiden terveysliikuntapalveluja
  2. Kehittää terveysliikunnan toteutusmalleja ja liikuntaryhmiä eri väestöryhmille (esim. seniorikuntosali toiminta)
  3. Aktivoida terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia säännölliseen liikuntaan liikuntaneuvonnan kautta >>> liikkumisreseptillä liikkeelle
  4. Kehittää kunnan liikunta-, sosiaali- ja terveystoimen välistä yhteistyötä ikääntyvien terveysliikuntapalvelujen kehittämiseksi sekä tiedotuksen tehostamiseksi
  5. Hankkia soveltavaa tietoa ja kokemusta uuden toimintamallin kehityskaaresta