Kansanterveys

Suomen terveysmaakunta: Pohjois-Karjalan elinvoimaformaatti 2010-2012 ”Elinvoimakone”

Hanke toteutettiin 1.6.2010 – 30.6.2012 Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen rahoittivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Sanomalehti Karjalainen, Elixir CMS ja Kansanterveyden keskus.

Hankkeen tavoitteena oli:

  1. Kehittää ja testata Pohjois-Karjalassa monitoimijainen väestöterveyden edistämisen uudenlainen maakuntakonsepti, joka optimaalisesti palvelee alueen asukkaita terveysviestinnällä ja kehittää alueellista hyvinvoinnin markkinaa.
  2. Luoda edellytykset pääosin tai kokonaan markkinaehtoisesti toimivalle uudenlaiselle terveyden ja hyvinvoinnin asiakaslähtöiselle toiminta- ja palvelumallille (Elinvoimakone).

Hankkeen keskeisiksi toimenpiteiksi väestöterveyden edistämisen ja elinvoimaisuuden lisäämisen lähtökohdista oli hakemusvaiheessa määritetty:

  1. Alueellisen terveysviestinnän kehittäminen yhteistyössä hankkeen toimijoiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin sisältäen erityisesti sähköisten ja monikanavaisten mediakonseptien soveltamisen lapsille, perheille ja työyhteisöjen henkilöstölle suuntautuvassa terveysviestinnässä.
  2. Sähköisten ja monikanavaisten mediapalveluiden ja sisältöjen suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen.
  3. Alueellisen tapahtumatoiminnan integrointi terveysviestinnän uusiin mediapalvelukonsepteihin.

Tavoitteena oli että hankkeen toiminnan myötä Pohjois-Karjala tulee entistä vahvemmin tunnetuksi terveyden edistämisen mallimaakuntana ja että tätä tunnettuutta voidaan hyödyntää monin tavoin ja monilla yhteiskunnan sektoreilla maakunnan ja sen väestön hyväksi.

Hankkeen ennakkoon asetetut tulokset olivat: 1) Pohjois-Karjalan alueen asukkaiden omaehtoinen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen lisääntyy sekä yksilö- että yhteisötasolla, 2) Pohjois-Karjala profiloituu entistä paremmin elinvoimaisena terveys-maakuntana ja 3) luodaan pohja terveyteen liittyvälle viestintä-, tapahtuma- ja toimijaverkoston uudelle asiakaslähtöiselle ja myös monistettavalle toimintamallille.

Elixir.fi