Kansanterveys

Teko 75+

Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+, kehittämis- ja koulutushanke 2007 – 2009

Hanke toteutettiin vuosina 2007-2009 Keski-Karjalan kunnissa (Kesälahti, Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi). Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Hanke kuului Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan.

Hankkeen päämääränä oli edistää liikunta- ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten terveysliikuntaa kotioloissa tai lähiympäristössä. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa edistäen vanhustyön ammattilaisten tietoja ja taitoa asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn arvioinnissa ja terveysliikunnan ohjauksessa paikkakunnalla jo olevat ja kehitettävät mahdollisuudet huomioiden. Mukana yhteistyössä olivat seutukunnan julkisten ja yksityisten vanhuspalveluiden tuottajat, kuntien liikuntatoimi ja kuntoutuspalvelujen tuottajia. Yhteistyötä tehtiin myös eri yhdistysten, järjestöjen ja toisten hankkeiden kanssa. Yhteisesti suunniteltujen ja paikkakunta- tai toimipaikka-kohtaisten toimintakokeilujen kautta kehitettiin yhtenäisiä hyvän käytännön mukaisia toimintatapoja ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi sekä kuntoutumista edistävään hoitotyöhön.