Kansanterveys

Terveyden edistämisen tehostaminen Keski-Karjalassa

Hanke toteutettiin 1.6.2007-31.12.2009 Keski-Karjalassa (Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi) sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keski-Karjalan terveyskeskus-kuntayhtymä ja sen toteutti Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus.

Hankekuvaus

Lähtökohdat:

 • Seudulliset tarpeet
 • Seudullinen osaaminen ja resurssit
 • Terveyspoliittiset ohjelmat, suositukset ja strategiat
 • TESSU-hanke: terveysresepti, koululaisen terveyden polku ja terveystapaaminen-pilotti

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää terveyden edistämisen toimintalinjoja, joissa painottui yhteistyö ja osallistuminen.

Tavoitteena oli:

 1. Terveyden edistämisen toimintamalli, joka palvelee väestön tarpeita ja osallistamista sekä monitoimijuutta yli kunta-, hallintokunta- ja sektorirajojen.
  • Määräaikaisterveystapaamisia aikuisväestölle
  • Terveyspolut (itsehoitopisteet ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa)
 2. Uusien terveyden edistämisen työvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto.
  • Terveysresepti
  • Terveystapaaminen-käsikirja
  • Terveystapaamisen kirjaamis- ja seurantamalli
  • Itsehoitopisteen käsikirja
  • Koululaisen terveyden polku
  • Kouluikäisen hyvinvoinnin polku
 3. Terveys- ja hyvinvointinäkökulman vahvistuminen kuntien päätöksenteossa ja palvelusuunnittelussa.
  • Terveystapaamisista saatujen kokemusten hyödyntäminen
  • Väestön terveyden- ja hyvinvoinnin tilassa tapahtuu paranemista.