Kansanterveys

TESSU-hanke

TESSU – Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn seutukunnallinen hanke 2002 – 2006

TESSU-hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama syksyllä 2002 Pohjois-Karjalassa käynnistynyt terveyden edistämisen hanke, jonka tavoitteena oli:

  • Terveyttä edistävän toiminnan ja sen edellytysten vahvistaminen
  • Hyvinvointi- ja terveyspoliittisten strategioitten ja ohjelmien laatimisen tukeminen
  • Kansanterveysohjelman (Terveys 2015) jalkauttaminen
  • Sektorirajat ylittävän terveyden edistämisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen
  • Seudullisten terveyssuunnittelijoiden toimintamallin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen

Hanke painotti terveyden ja turvallisuuden edellytyksiä. Terveyttä ja turvallisuutta luodaan ja suojellaan jokapäiväisissä elin- ja toimintaympäristöissä, yhteisöissä, valinnoissa, palveluissa sekä suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Hanke oli päättäjiä, toimijoita ja väestöä osallistava yhteistyöhanke. Se korosti toimintojen saumattomuutta, yhtenäisiä käytänteitä, tutkimusta ja tulevaisuutta.

TESSU-hankkeessa tuettiin Terveys 2015 -ohjelman sekä muiden kansallisten, maakunnallisten ja seudullisten terveystavoitteiden toteutumista.