Kansanterveys

JAKE – Järjestötoiminnan kehittäminen

Verkkosivut jake-hanke.fi

JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan alueellisen kehittämisen toimintamalli

 • Toiminta-aika: 1.1.2013-31.12.2017
 • Toiminta-alue: Pohjois-Karjala > Itä-Suomi
 • Rahoitus: Raha-automaattiyhdistys

Hankekumppanuus:

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveys ry:n, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kumppanuushanke. Osallistavalla ja kokeilevalla työotteella sekä hankekumppaneiden erikoisosaamista ja yhteistyöverkostoa hyödyntämällä pyritään rakentamaan ja mallintamaan uudenlaista järjestöyhteistyötä, jolla vastataan hyvinvoinnin haasteisiin.

Päätavoite:

 • Paikallisen ja alueellisen järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintamallin kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Osatavoitteet:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uusien ja toimivien käytäntöjen käyttöönoton edistäminen ja yhteistyömallin kehittäminen.
 • Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen ja levittäminen.
 • Paikallisyhteisöjen yhteistoiminnan vahvistaminen asukkaiden hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Hankehenkilöstö:

 • Yhteistyökoordinaattori Kari Hyvärinen
 • Viestintäsuunnittelija Jonna Ekroos
 • Monikulttuurisen järjestötoiminnan kehittäjä Ville Elonheimo
 • Vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Hanna Kääriäinen
 • Kyläkehittäjä Tuomo Eronen
 • Kylien hyvinvointikehittäjä Tanja Airaksinen