Kansanterveys

Lähialueyhteistyö – HEALTH IN FOCUS

Vahvaa terveysalan osaamista

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus on tehnyt yli 20 vuoden ajan tiivistä lähialueyhteistyötä Karjalan tasavaltaan omissa hankkeissa sekä osallistumalla muiden suomalaisten ja pohjoiskarjalaisten toimijoiden hankkeisiin. Terveyteen liittyvään lähialueyhteistyöhön sisältyy koulutus-, tutkimus- ja interventiotoimintaa sekä Kansanterveyden ja maakunnan toimijaroolin kehittäminen lähialueyhteistyössä. Toiminnan painopisteitä ovat terveiden elämäntapojen ja hyvinvoinnin edistäminen, asiantuntijuus maiden välisessä terveyden edistämisessä ja terveyspalvelujen kehittäminen vaikuttamalla yhteiskunnalliseen kehitykseen terveyssektorilla. Lähialueyhteistyön tavoitteena on kroonisten kansantautien ehkäisyn ja terveyden edistämisen tehostaminen. LOGO

Kansanterveyden keskus on saanut rahoituksen Karelia ENPI CBC –ohjelmasta hankkeelle ”HEALTH IN FOCUS: Development of disease prevention and health promotion in two Karelias in 2013-2014”. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan yhteisiin terveysongelmiin. Väestön ja erityisesti vaikeasti nykytoiminnalla tavoitettavien väestönosien terveystietoisuutta, terveydenlukutaitoa ja omahoitosuutta lisätään kehittämällä terveysviestintää, kohdennettuja terveystarkastuksia, kohdennettua terveysneuvontamateriaalia ja itsehoitopisteitä. Terveydenhuoltohenkilöstön, viestinnän ammattilaisten ja päätöksentekijöiden koulutus on myös oleellinen osa hankkeen toimintaa.

Kansanterveyden keskus on partnerina Itä-Suomen yliopiston hankkeessa Addressing challenging health inequalities of youth and children in two Karelias, joka saa rahoituksen Karelia ENPI CBC -ohjelmasta.

Kansanterveyden keskuksella on edustus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Venäjä-teemaryhmässä ja Järjestöjen venäjäverkostossa (JaneVe). Venäjä-ryhmän tehtävä on seurata, ohjata ja koordinoida maakunnan Venäjä-yhteistyötä ja JaneVe edistää suomalaisten ja venäläisten kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja pyrkii lisäämään lähialueyhteistyön näkyvyyttä ja työhön liittyvän osaamisen tunnettuutta.

Tutustu Venäjä-ryhmän toimintaan linkistä:
http://www.pohjois-karjala.fi/dman/Document.phx?documentId=my02011084855674&cmd=download (.doc, sivu 4)

Tutustu JaneVen toimintaan linkistä:
http://www.jelli.fi/jarjestot-vaikuttajina/pohjois-karjalan-jarjestoasiain-neuvottelukunta/tyoryhmat/janeve/

Cross-Border Move for Health

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry on partnerina Itä-Suomen Liikuntaopiston Karelia ENPI CBC -projektissa Cross-Border Move for Health. Itä-Suomen liikuntaopistolla käynnistyi helmikuussa 2013 Karelia ENPI CBC Cross-Border Move for Health -projekti, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia kahdessa Karjalassa liikunnan ja urheilun – niin erityisliikunnan, kasvatuksen, urheilun organisoinnin kuin valmennuksen – näkökulmasta.