Kansanterveys

Väestöterveyttä yhteistyöllä

 • Toiminta-aika 1.1.2011-31.12.2015
 • Toiminta-alue Pohjois-Karjala
 • Rahoitus Raha-automaattiyhdistys

Hankkeen taustaa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä korostetaan laajasti valtakunnallisissa ja maakunnallisissa strategioissa ja ohjelmissa sekä uudessa terveydenhuoltolaissa (5/2011). Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisy on kustannustehokkain tapa lisätä kansanterveyttä – on aika siirtyä puheesta käytäntöön.

Hanke tukee Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen terveysmaakunta-strategiaa. Alueellista terveyden edistämisen mallia hyödynnetään lähellä Pohjois-Karjalan väestöä ja toimijoita.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on lisätä Pohjois-Karjalan väestön terveystietoisuutta ja sitoutumista suunnitelmalliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen seuraavien tavoitteiden avulla:

 • Lisätään seutu- ja kuntatasolla päättäjien ja toimijoiden terveystietoisuutta ja sitoutumista suunnitelmalliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen strategia- ja väestötasolla.
 • Lisätään elinkeinoelämän terveystietoisuutta ja sitoutumista työyhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
 • Lisätään järjestöjen terveysosaamista ja sitoutumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä kannustetaan väestöä terveyskäyttäytymismuutoksiin liikunnan, ravitsemuksen, savuttomuuden ja päihteiden käytön osalta. Kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimenpiteet

 • Kumppanina kunnallisessa päätöksenteossa sähköistä hyvinvointikertomusta hyödyntäen.
 • Kumppanina poikkihallinnollisessa yhteistyössä kuntatasolla.
 • Kunta- / seutukuntakohtaisten hyvinvointityöryhmien perustan luominen ja toiminnan kehittäminen.
 • Yritysyhteistyö elinkeinoyhtiöiden ja alueen yritysten kanssa työhyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa.
 • Järjestöjen ja julkishallinnon verkostoyhteistyön kehittäminen ja koordinointi maakunnallisissa teemaryhmissä (savuton, päihde (alkoholi), liikunta, ravinto) sekä paikallisissa tapahtumissa.
 • Itsehoitopisteiden kehittäminen.

Hankehenkilöstö

 • Hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Sirpa Moilanen
 • Terveyden edistämisen suunnittelija Ellinoora Ojala
 • Terveyden edistämisen suunnittelija Eeva Ruutiainen