Kansanterveys

Itsehoitopisteet

Itsehoitopisteitä kehitetään maakunnallisesti ilmiasun, yhdyshenkilötoiminnan, vuosikellorytmityksen sekä viestinnän näkökulmista. Yhteistyötä tehdään kuntien, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa paikalliset tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Medinet – sähköinen omahoito ja sen tukeminen ovat osa itsehoitopistetyötä. Oppaita Medinetin käyttämiseen löytyy itsehoitopisteiltä ja se on myös tulostettavissa täältä.