JAKE

JAKE – Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Kylien yhteinen järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke (2013-2017). Hankkeen päätavoitteena on paikallisen ja alueellisen järjestö- ja kansalaistoiminnan toimintamallin kehittäminen, jolla pyritään vastaamaan hyvinvoinnin haasteisiin.274

Lähtökohtina toiminnassa on yhdistysten ja eri verkostojen välinen yhteistyö sekä kolmannen sektorin ja kuntien välisen vuoropuhelun tiivistäminen. Tätä toteutetaan kolmessa eri hankeosiossa eri teemojen ja työryhmien pohjalta (Terveys-JAKE, Moni-JAKE ja Kylä-JAKE) mutta myös hankkeen laajoissa verkostopäivissä ja yhteisessä foorumitoiminnassa.

Kansanterveyden keskuksen hallinnoimassa terveysosiossa päähuomio on terveysviestinnän – niin terveyskampanjoiden kuin Semppi-terveyspisteiden – sekä kansanterveysyhdistysten välisen yhteistyön kehittämisessä.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta: www.jake-hanke.fi