Taksistartti-hanke

taksistartti_logo_borderlessTaksistartti-hanke on STEA:n rahoittama kolmivuotinen terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tuloksena pohjoiskarjalaisten ammattiautoilijoiden fyysinen aktiivisuus lisääntyy ja löydämme yhdessä kuljettajien kanssa keinoja istumisen tauottamiseen. Alkuvaiheessa otamme mukaan taksinkuljettajia ja vuoden 2018 aikana myös bussinkuljettajia. Pyrimme positiivisiin terveysvaikutuksiin sekä jaksamisen lisääntymiseen työssä ja vapaa-ajalla. Tämä tapahtuu luomalla uusia toimintamalleja ja muokkaamalla työympäristöjä.

Sovellamme yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmää, jonka pohjana on hyvä kokonaisymmärrys kohderyhmästä ja tavoitteena kestävä ja positiivinen käyttäytymisen muutos. Hankkeen tulokset hyödyttävät sekä yksilöitä että yhteiskuntaa. Hanke alkaa kevään 2017 aikana ja kestää vuoden 2019 loppuun. Tavoitteita mitataan muun muassa aktiivisuusrannekkeiden sekä kuljettajille tehtävien kyselyiden avulla.

Taksistartin Facebook-sivulle pääset tästä.

Lisätietoja:
Terveyden edistämisen suunnittelija Eeva Ruutiainen: eeva.ruutiainen@kansanterveys.info
Viestintäsuunnittelija Anssi Kekkonen: anssi.kekkonen@kansanterveys.info