Kansanterveys

Tutkimusyksikkö

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen tutkimusyksikkönä kliinisen tutkimustoiminnan osalta toimii Pohjois-Karjala projekti -säätiö, jonka tarkoituksena on tukea tutkimustyötä sydän- ja verisuonitautien sekä muiden kroonisten kansantautien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti kansanterveyden edistämiseen tähtäävää tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten valtakunnallista hyödyntämistä. Lisäksi säätiö suorittaa sponsoreiden rahoittamaa kliinistä tutkimustoimintaa.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat pääjohtaja, professori Pekka Puska (puheenjohtaja), lääkintöneuvos Pertti Puhakka (varapuheenjohtaja), toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen (sihteeri-rahastonhoitaja), sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Kuosmanen, ylilääkäri, dosentti Juha Mustonen, ylilääkäri, te-professori Tiina Laatikainen ja ylijohtaja, professori Erkki Vartiainen

Toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen toimii säätiön sihteeri-rahastonhoitajana vastaten hallinnollisten asioiden hoitamisesta. Tutkimuskoordinaattori Seija Lipponen valvoo tutkimushankkeita. Lisäksi säätiö palkkaa tarpeen mukaan muuta tutkimushenkilöstöä.