TyhyverkostoX-hanke

TyhyverkostoX

kuva10

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen TyhyverkostoX-hanke on suunnattu yrittäjille, yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeessa kehitetään verkostotoimintaa, lisätään työpaikkojen, organisaatioiden sekä erityisesti yrittäjien ja pienten yritysten työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista, parannetaan TTT-yhteistyötä sisäisesti ja alueellisesti sekä kehitetään yrittäjien ja pienten yritysten TTT-palveluiden hankinta- ja organisointimuotoja. Lisäksi erityisteemana on kehittää työkyvyn ja terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekeville. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto. Hanke toteutetaan 2015–2018 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Riikka Turunen
Projektipäällikkö
050 466 5696

TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen (2015-2018)