Vaikuttamis- ja verkostotoiminta

Nenäpäivä 2014 004

Kansanterveyden keskuksen päätavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten parantaminen niin yksilöön kuin yhteisöihinkin – järjestöt, kunta, yksityinen – suuntautuvalla toiminnalla.

Terveyden edistämistyötä vahvistetaan verkostoyhteistyössä järjestöjen, kuntien ja kunnallisten organisaatioiden kanssa. Myönteisen terveyskäyttäytymismuutoksen edistetään erityisesti liikuntaan, savuttomuuteen ja ravitsemukseen liittyen. Toimintaan liittyy myös sairauksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Toimimme myös terveyden edistämisen ja terveiden elintapojen asiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa sekä teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Semppi-terveyspisteet ovat tärkeä osa vaikuttamis -ja verkostotoimintaamme. Sempeillä kehitetään yhteistyötä paikallisesti kunnan vastuuhenkilöiden, Semppi-yhdyshenkilöiden ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Vastaamme myös toimintaan liittyvän koulutuksen organisoinnista, Semppi-terveystietosalkkujen sisällön ajantasaisuudesta ja lainaustoiminnan sujuvuudesta.